Skridskor vid Kvarnsjön

En av de första sjöarna som ger bra is för skridskor i Stockholmsområdet är Kvarnsjön in Lissma. Eftersom sjön är smal och väldigt grund så lägger sig isen här långt innan andra sjöar. Det är här skridsko premiären oftast inleds och det brukar finnas bra is här redan i November. Sjön är fint inramad av skogen och den färska isen sjunger när man skrinnar över den.